Powrót do listy

Stanisław Iwankiewicz


Iwankiewicz

Stanisław

Jan

00.00.1905

winnicka

odeska

Polak

Areszt

00.00.1937

Wyrok

05.05.1938

trójka przy UNKWD Dalstroju

kontrrewolucyjna grupa szkodnicza

Śmierć

05.06.1938

Rehabilitacja

03.06.1968

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Magadańskiego