Powrót do listy

Michał Iwanowski


Iwanowski

Michał

Piotr

00.00.1893

Trosliwka

sławgorodzki

mohylewska

Trosliwka

propojski

mohylewska

Polak

podstawowe

rolnik

Areszt

14.01.1938

Wyrok

15.02.1938

organ sądowy

art. 68 - agent POW, działalność szkodnicza w kołchozie

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.03.1938

Rehabilitacja

17.09.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\5267