Powrót do listy

Jan Iżyk


Iżyk

Jan

Franciszek

00.00.1904

Kriwosielcy

drysieński

Kriwosielcy

drysieński

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

18.07.1938

Wyrok

16.10.1938

trójka

art. 68, art. 72 kk BSRR - antysowiecka agitacja, agent wywiadu łotewskiego

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.11.1938

Mińsk

Rehabilitacja

26.10.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8591-P