Powrót do listy

Józef Jotko


Jotko

Józef

Jan

00.00.1902

Ternewiki

suraski

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

robotnik

Witebsk

Areszt

12.01.1938

Wyrok

26.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, art. 72, 76 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.03.1938

Rehabilitacja

17.01.1958

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6925-P