Powrót do listy

Józef Kawecki


Kawecki

Józef

Stanisław

00.00.1898

Wiszniewo

oszmiański

wileńska

Głusk

mohylewska

Polak

podstawowe

kasjer

Głussk

bezpartyjny

Areszt

09.09.1937

Wyrok

05.11.1937

organ sądowy

art. 66, 68 kk BSRR - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.11.1937

Mińsk

Rehabilitacja

08.10.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Grodzieńskiego\P-7603