Powrót do listy

Henryk Kazakiewicz


Kazakiewicz

Henryk

Antoni

00.00.1879

Tesny

połocki

witebska

Leningrad

Polak

bezpartyjny

Areszt

27.10.1937

Wyrok

15.11.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9-10 kk RFSRR

Śmierć

21.11.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938