Powrót do listy

Filip Kazarow


Kazarow

Filip

Zachar

00.00.1882

Szpikowo

Zima

irkucka

Polak

ślusarz

bezpartyjny

Areszt

25.02.1938

Wyrok

28.08.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. art. 58-1 "a", 58-7, 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

22.04.1938

Rehabilitacja

15.08.1958

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\7425