Powrót do listy

Anna Kalenowa


Kalenowa

Anna

Wincenty

00.00.1894

Bizano

witebska

Tomsk

Polka

podstawowe

gospodyni domowa

bezpartyjny

Areszt

17.06.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

00.10.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego