Powrót do listy

Stanisław Kalinowski


Kalinowski

Stanisław

Jan

00.00.1882

Warszawa

Moskwa

Polak

analfabeta

zwrotniczy

Pierowo

bezpartyjny

Areszt

28.08.1937

Wyrok

05.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

oczernianie władzy radzieckiej

Śmierć

23.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

03.02.1958

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie