Powrót do listy

Zofia Kamińska


Kamińska

Zofia

Emilian

00.00.1906

Babcy

behomelski

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polka

analfabetka

gospodyni

Areszt

17.01.1938

Wyrok

26.02.1938

Kolegium Specjalne

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.03.1938

Rehabilitacja

31.08.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego