Powrót do listy

Benedykt Kamiński


Kamiński

Benedykt

Antoni

00.00.1881

Wołkowice

podolska

Paczełma

Polak

małopiśmienny

maszynista

Paczełma

bezpartyjny

Areszt

24.09.1937

Wyrok

05.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

szkodnictwo i działalność antysowiecka

Śmierć

23.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

28.11.1989

Prokuratura Obwodu Penzeńskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie