Powrót do listy

Wiktor Kamyno-Telega


Kamyno-Telega

Wiktor

Wincenty

00.00.1890

Łokacze

święciański

wileńska

Polska

Kołpino

leningradzka

Polak

robotnik

bezpartyjny

Areszt

20.08.1937

Wyrok

14.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10-11 kk RFSRR

Śmierć

20.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938