Powrót do listy

Bronisław Karwowski


Karwowski

Bronisław

Ignacy

00.00.1898

Nowa Uszyca

kamieniecko-podolska

Tomsk

Polak

podstawowe

księgowy

bezpartyjny

Areszt

15.06.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

00.09.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego