Powrót do listy

Zenon Karpiński


Karpiński

Zenon

Florian

00.00.1885

Ulanowka

drysieński

witebska

Uljanowka

drysieński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

04.12.1937

Wyrok

21.01.1938

dwójka

art. 64, 68, art. 72, 76 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Łotwy

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.02.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego