Powrót do listy

Grzegorz Karpowicz


Karpowicz

Grzegorz

Jan

00.00.1873

grodzieńska

Sierebrennikowo

parfienowski

Polak

Areszt

29.07.1937

Wyrok

05.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Barnauł

Rehabilitacja

18.02.1960

Sąd Kraju Ałtajskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego