Powrót do listy

Józef Kaskiewicz-Kośkiewicz


Kaskiewicz-Kośkiewicz

Józef

Adam

00.00.1895

Buboli

sirociński

witebska

Zastenok

sirociński

witebska

Polak

podstawowe

stróż

Areszt

03.05.1938

Wyrok

21.09.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1939

Rehabilitacja

31.10.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego