Powrót do listy

Michał Kasparowicz


Kasparowicz

Michał

Szymon

00.00.1898

wileńska

Gonochowo

zawiałowski

Polak

stajenny

Areszt

26.01.1938

Wyrok

30.05.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 9, 10, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.06.1938

Kamień nad Obem

Rehabilitacja

19.07.1960

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego