Powrót do listy

Andrzej Kasperowicz


Kasperowicz

Andrzej

Grzegorz

00.00.1882

Dzisna

wileńska

Moskwa

Polak

niższe

mistrz cechu eksperymentalnego

członek WKP(b) od 1917 po 06.01.1937

Areszt

13.01.1938

Wyrok

23.03.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

przynależność do kontrrewolucyjnej faszystowskiej organizacji łotewskiej

Śmierć

07.04.1938

Butowo

Rehabilitacja

00.11.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski