Powrót do listy

Stanisław Kasjanow


Kasjanow

Stanisław

Apolinary

00.00.1899

Łanoszino

sirociński

Barsuczino

sirociński

witebska

Polak

cieśla

Obol

Areszt

18.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 76 kk BSRR - agent polskiego wywiadu, członek ugrupowania kontrrewolucyjnego

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Mińsk

Rehabilitacja

04.06.1964

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\12910-P