Powrót do listy

Jan Katkowski


Katkowski

Jan

Jan

00.00.1905

Pokrowka

tugański

tomska

Pokrowka

tugański

tomska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

07.06.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

00.10.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego