Powrót do listy

Bronisław Kaczanowski


Kaczanowski

Bronisław

Ludwik

00.00.1887

Waśkowszczyzna

lepelski

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

ładowacz

Witebsk

Areszt

19.07.1937

Wyrok

11.09.1937

trójka

art. 76, 64, 69, 71 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

29.09.1937

Rehabilitacja

18.01.1958

prezydium Witebskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego