Powrót do listy

Bronisław Kaszyński


Kaszyński

Bronisław

Józef

00.00.1894

Komarowka

włodawski

lubelska

Polska

Swierdłowsk

Polak

palacz

Swierdłowsk

Areszt

18.01.1938

Wyrok

19.05.1938

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.06.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Swierdłowskiego