Powrót do listy

Ignacy Kwieciński


Kwieciński

Ignacy

Adam

00.00.1874

Dudino

uszacki

witebska

Kaługa

behomelski

witebska

Polak

analfabeta

stolarz

Lepel

Areszt

02.11.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

12.10.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego