Powrót do listy

Paweł Kwiecień


Kwiecień

Paweł

Kazimierz

00.00.1883

Trotinki

kielecka

Polska

Tomsk

Polak

podstawowe

kierownik

bezpartyjny

Areszt

19.02.1938

Wyrok

22.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

00.06.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego