Powrót do listy

Apolinary Kwiciński


Kwiciński

Apolinary

Benedykt

00.00.1886

Ruszczewszczyzna

lepelski

Niezamietnyj

ałdański

Jakucka ASRR

Polak

stajenny

Areszt

03.02.1938

Wyrok

10.10.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

12.10.1938

Niezamietnyj

Rehabilitacja

10.04.1989

Prokuratura Jakuckiej ASRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Sacha (Jakucja)\3301-r