Powrót do listy

Franciszek Kwiaciński


Kwiaciński

Franciszek

Józef

00.00.1899

Załazy

behomelski

Krajcy

behomelski

witebska

Polak

przewodniczący

Areszt

00.00.1938

Wyrok

12.04.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 781 kk BSRR - ageń polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.05.1938

Rehabilitacja

12.10.1960

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\10607-P