Powrót do listy

Bronisław Kwiatkowski


Kwiatkowski

Bronisław

Włodzimierz

00.00.1906

Żary

suraski

Witebsk

witebski

witebska

Polak

krawiec

Areszt

17.01.1938

Wyrok

26.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, art. 72, 76 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.03.1938

Witebsk

Rehabilitacja

11.02.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7004-P