Powrót do listy

Wiktor Kwiatkowski


Kwiatkowski

Wiktor

Wincenty

00.00.1895

Warszawa

Makiejewka

doniecka

USRR

Polak

Areszt

13.09.1937

Wyrok

18.11.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Donieckiego

agitacja kontrrewolucyjna

10 lat pozbawienia wolności

Łagier

Workuta

Śmierć

16.09.1943

Workuta

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Komi