Powrót do listy

Jan Kwiatkowski


Kwiatkowski

Jan

Wincenty

00.00.1892

Potasznia

kijowska

BBK

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

bezpartyjny

Areszt

22.02.1938

Wyrok

15.04.1938

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

rozkaz 00448

rozstrzelany

Śmierć

25.04.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

04.08.1956

PWS KASRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia