Powrót do listy

Józef Kiewejsza


Kiewejsza

Józef

Damian

00.00.1902

Spudwiły

grodzieńska

Leningrad

Polak

członek WKP(b) 1931-1937

Areszt

29.10.1937

Wyrok

12.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)