Powrót do listy

Wincenty Kiejdo


Kiejdo

Wincenty

Kazimierz

00.00.1898

Małaja

mohylewski

mohylewska

Pietrozawodsk

Kazachska SRR

Polak

technik

Pietrozawodsk

bezpartyjny

Areszt

31.10.1937

Wyrok

19.11.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 19-58-9, 58-11 kk RFSRR

Śmierć

24.11.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938