Powrót do listy

Franciszek Kielczyk


Kielczyk

Franciszek

Piotr

00.00.1884

Warszawa

Polska

Kaczug

irkucka

Polak

dozorca

bezpartyjny

Areszt

12.11.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

13.05.1958

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\7168