Powrót do listy

Stanisław Kiembrowski


Kiembrowski

Stanisław

Aleksander

00.00.1904

M. Nesiata

osipowicki

mohylewska

Tambow

Polak

wyższe

dowódca roty

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

21.09.1937

Wyrok

27.10.1937

organ sądowy

art. 58-6 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.11.1937

Rehabilitacja

04.10.1957

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\8828-SN