Powrót do listy

Wiera Kępińska


Kępińska

Wiera

Paweł

00.00.1896

Samara

omska

Polka

kierownik magazynu medycznego

Areszt

04.01.1938

Wyrok

03.03.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-1 "a", 58-9-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.04.1938

Rehabilitacja

24.10.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-7148