Powrót do listy

Gordej Baranowski


Baranowski

Gordej

Herman

00.00.1891

starobiński

mińska

Białoruś

Morozowka

czaiński

tomska

Polak

podstawowe

własne gospodarstwo rolne

bezpartyjny

Areszt

15.12.1937

Wyrok

19.01.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

23.02.1938

Rehabilitacja

00.10.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego