Powrót do listy

Jan Kimbar


Kimbar

Jan

Adam

00.00.1906

Borowce

dzierżyński

mińska

Tołoczin

tołoczyński

witebska

Polak

podstawowe

ładowacz

Areszt

16.02.1938

Wyrok

16.04.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR - działalność antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.05.1938

Rehabilitacja

15.08.1958

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7491-P