Powrót do listy

Józef Kimbar


Kimbar

Józef

Jan

00.00.1898

Olszewo

święciański

wileńska

Puszkin

leningradzka

Polak

sygnalista kolejowy

Dietskoje Sieło

bezpartyjny

Areszt

26.08.1937

Wyrok

22.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć

26.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938