Powrót do listy

Daniel Kiryk


Kiryk

Daniel

Jan

00.00.1894

Gadiewo

pleszczenicki

mińska

Gadiewo

pleszczenicki

mińska

Polak

analfabeta

chłop

Areszt

19.11.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

11.08.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\12294-s