Powrót do listy

Leopold Kiryk


Kiryk

Leopold

Zygmunt

00.00.1887

Stołpce

mińska

Polak

planista

Wadino

safonowski

smoleńska

bezpartyjny

Areszt

09.12.1937

Wyrok

24.01.1938

NKWD i Prokurator ZSRR

rozstrzelanie

Śmierć

11.02.1938

Rehabilitacja

17.10.1957

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\9504-s