Powrót do listy

Jan Kisielow


Kisielow

Jan

Jan

00.00.1898

Pietrakowicze

miński

Orsza

orszański

witebska

Polak

podstawowe

sprzedawca

Orsza

Areszt

08.07.1938

Wyrok

20.10.1938

trójka

art. 58-6, 9, 10 kk RFSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

26.10.1938

Rehabilitacja

16.10.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego