Powrót do listy

Jan Kiślicki


Kiślicki

Jan

Michał

00.00.1905

Dwuchrecze

tomska

Uszczerb

tugański

tomska

Polak

podstawowe

robotnik

bezpartyjny

Areszt

20.02.1938

Wyrok

22.04.1938

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

rozstrzelanie

Śmierć

28.05.1938

Rehabilitacja

00.07.1963

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego