Powrót do listy

Jerzy Kleparski


Kleparski

Jerzy

Piotr

00.00.1905

Pierwomajsk

Chabarowsk

Kraj Dalekowschodni

Polak

Areszt

04.10.1937

Wyrok

30.12.1937

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

02.04.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

12.07.1957

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-90061