Powrót do listy

Karol Baranowski


Baranowski

Karol

Wincenty

00.00.1893

Witebsk

Downary

dubrowieński

witebska

Polak

stróż

kopalnia torfu "Osintorf"

Areszt

25.07.1938

Wyrok

16.10.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego

10 lat ITŁ

Łagier

Tiemłag

Mordwińska ASRR

Śmierć

25.10.1942

Tiemłag

Rehabilitacja

05.04.1961

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\10876-P