Powrót do listy

Bazyli Kniżnicki


Kniżnicki

Bazyli

Teodor

00.00.1902

Polska

Tułun

irkucka

Polak

niższe

robotnik

bezpartyjny

Areszt

30.11.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. art. 58-1 "a", 58-9, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

08.06.1989

Prokuratura Obwodu Irkuckiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\15136