Powrót do listy

Jan Kowalewski


Kowalewski

Jan

Klemens

00.00.1885

Grincewicze

słucki

mińska

Chabarowsk

Kraj Dalekowschodni

Polak

Areszt

03.11.1937

Wyrok

28.08.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.09.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

02.12.1988

Trybunał Wojskowy Dalekowschodniego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-93664