Powrót do listy

Jan Kowalewski


Kowalewski

Jan

Konstanty

00.00.1877

kowieńska

Litwa

Irkuck

Polak

7 klas

kasjer

bezpartyjny

Areszt

06.10.1937

Wyrok

05.09.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. art. 58-1 "a", 58-10 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.11.1938

Irkuck

Rehabilitacja

04.10.1957

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5796