Powrót do listy

Jan Kowalewski


Kowalewski

Jan

Zygmunt

00.00.1881

Kotelniki

święciański

wileńska

aaa tam że

Polak

brygadzista

Tołmaczewo

bezpartyjny

Areszt

21.08.1937

Wyrok

09.09.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

Śmierć

28.09.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938