Powrót do listy

Piotr Kowalewski


Kowalewski

Piotr

Wincenty

00.00.1895

Kusli

święciański

wileńska

Krasnogwardiejsk

Polak

bezpartyjny

Areszt

27.08.1937

Wyrok

10.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-9-11 kk RFSRR

Śmierć

14.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938