Powrót do listy

Wilhelm Kowalski


Kowalski

Wilhelm

Wilhelm

00.00.1877

Dwińsk

liflandzka

Polak

maszynista

Rosławl

smoleńska

bezpartyjny

Areszt

04.02.1938

Wyrok

03.03.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

art. 58-10

rozstrzelanie

Śmierć

21.03.1938

Rehabilitacja

25.08.1959

Smoleński Sąd Obwodowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\16754-s