Powrót do listy

Jerzy Kowalski


Kowalski

Jerzy

Józef

00.00.1897

Warszawa

Polak

kierownik

Jarcewo

bezpartyjny

Areszt

17.08.1937

Wyrok

21.09.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

25.09.1937

Rehabilitacja

20.09.1957

Trybunał Wojskowy Woroneskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\10739-s